Transformatie

Vernieuwde waarde toevoegen aan een bestaand gebouw. Dat is in feite wat Vastbouw doet bij transformatie van bestaand, en veelal verouderd, vastgoed naar een nieuwe bestemming. Van een leegstaand kantoorpand tot een duurzaam flatgebouw. Of van een oud onderwijsgebouw tot eigentijdse woningen. Bij transformatiebouw combineren we twee specialisaties van Vastbouw; bouwkundig renoveren en creatief verbouwen. Bouwkundig renoveren omdat we nieuwe elementen toevoegen aan een verouderd gebouw. Maar ook creatief verbouwen want we houden altijd oog op de waarde van het bestaande gebouw. We werken daarbij altijd binnen het budget van de opdrachtgever.

Renoveren en creatief bouwkundige oplossingen

De grote uitdaging is dat we werken binnen bestaande contouren van een gebouw. Het vereist visie en vakmanschap; door zaken heen kijken en denken in oplossingen. Het zoeken naar creatieve oplossingen die voor alle betrokkenen lonen. Transformatie levert voor ons een belangrijke bijdrage aan het duurzaam oplossen van lokale of regionale uitdagingen omtrent huisvesting.

Referentieprojecten: