Duurzaamheids-ambitie

We hebben als doel om te groeien naar duurzaam verantwoord ondernemerschap. Met ‘Vastbouw Verduurzaamt’ geven we vorm aan deze ambitie. Want verduurzamen is volgens ons meer dan alleen een technische aanpassing. Dit zal niet alleen leiden tot meerwaarde voor onze onderneming; want onze duurzaamheidsinitiatieven voegen ook waarde toe voor mens, maatschappij en milieu.

Mens

Iedereen binnen Vastbouw moet zijn of haar functie met veel plezier en op een veilige en gezonde manier kunnen uitvoeren. Ons personeelsbeleid is er op gericht dat iedereen zich maximaal kan ontwikkelen, zodat hun kennis, ervaring en vaardigheden beter aansluiten op de functies.

Maatschappij

‘Noaberschap’ staat bij ons van oorsprong Twents familiebedrijf hoog in het vaandel. Wij zien het als onze noaberplicht om ons in te zetten voor onze medemens. We kiezen daarom elk jaar een goed doel om samen met medewerkers te steunen. De komende jaren zijn we Zakenvriend van KWF. Naast sponsoring van goede doelen of lokale verenigingen, zorgen we ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aansluiting bij ons vinden.

Milieu

Met tal van initiatieven, werken we dagelijks aan het beperken van onze CO2-footprint. Door bijvoorbeeld te rijden in elektrische auto’s, onze huisvesting en bouwunits te verduurzamen en kritisch te kijken naar de afvalstromen. Ook duurzaam inkopen hoort daarbij.

Voorbeelden van duurzame projecten