Groot onderhoud aan 227 woningen Rijssen

In opdracht van De Goede Woning voeren wij samen met Ter Steege Bouw Vastgoed groot onderhoud uit aan 227 woningen in Rijssen, gefaseerd in de periode 2022 t/m 2025.

De Goede Woning heeft ervoor gekozen om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren met het doel de woningen voor te bereiden op de klimaatdoelstellingen 95% minder CO2 uitstoot in 2050. De woningen worden nu zo goed mogelijk geïsoleerd met als vervolgstap deze woningen aardgasloos te maken. Uitgangspunt is dan ook dat de warmtevraag BENG van de woningen minimaal op label A+ voor de hoekwoning en A++ voor de tussenwoning uitkomt. De werkzaamheden bestaan onder andere uit asbest verwijderen, metselwerk/gevelherstel, timmerwerk en herstel van daken, vervangen van kozijnen, deuren en ramen en schilderwerk. Maar ook het installatiewerk gaan we vernieuwen. Een warmteterugwinning-unit (WTW), vervangen van radiatoren en plaatsen van zonnepanelen dragen bij aan de verduurzaming van deze woningen.

De woningen hebben door dit groot onderhoud een levensduurverlenging van minimaal 20 jaar. Betaalbaarheid en comfortverbetering zijn belangrijke focuspunten naast het behalen van de gevraagde energie-index en onderhoudswerkzaamheden.

Opdrachtgever
De Goede Woning

Plaats
Rijssen

Status
In uitvoering

Expertises
Onderhoud